“Kedua Anakku : Muhammad Aliyudin & Salsabila” lagi pose.[Ice World-2007]

“Anakku beserta adik-adik sepupunya pose bersama di rumah eyang kakung di Kediri”[Kediri-2004]

Iklan